HeimOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Slik er vi organisert

Alver kommune er organisert i tre leiarnivå. Øvst er kommunalsjefane, leia av rådmann Ørjan Raknes Forthun. Kommunalsjefane er ansvarlege for kvar sin sektor.

Oppvekst er eksempel på ein slik sektor.I oppvekst-sektoren er det to leiarnivå til. Det midterste leiarnivået er tenesteleiarane der ein blant anna finn leiar for skule. Avdelingsleiarane er på det tredje leiarnivået. Der finn ein rektorane for dei ulike skulane.

Alver kommune har og stabsfunksjonar i administrative stillingar, som er knyta til ulike deler av organisasjonskartet.

Sektorane våre er:

  • Helse og omsorg
  • Samfunnsutvikling
  • Oppvekst
  • Teknisk forvaltning og drift
  • HR og utvikling og økonomi

Trykk her for organisasjonskart.

Rådmannen si leiargruppe

Ørjan Raknes Forthun

Ørjan Raknes Forthun

Rådmann
E-post: orjan.raknes.forthun@alver.kommune.no
Telefon: 91 58 63 38

 

Martin Kulild

Martin Kulild

Assisterande rådmann
E-post: martin.kulild@alver.kommune.no
Telefon: 46 41 48 00

 

Anny Bastesen

Anny Bastesen

Kommunalsjef, teknisk forvaltning og drift
E-post: anny.bastesen@alver.kommune.no
Telefon: 40 03 88 93

 

Hogne Hausgsdal

Hogne Haugsdal

Kommunalsjef, samfunnsutvikling
E-post: hogne.haugsdal@alver.kommune.no
Telefon: 99 57 49 46

 

Janne Sund

Janne Sund

Kommunalsjef, økonomi
E-post: janne.sund@alver.kommune.no
Telefon: 97 51 67 43

 

Jarle Landås

Jarle Landås

Leiar for kommuneadvokatkontoret
E-post: jarle.landas@alver.kommune.no
Telefon: 40 22 82 15

 

Kristin Moe

Kristin Moe

Kommunalsjef, oppvekst
E-post: kristin.moe@alver.kommune.no
Telefon: 98 85 72 05

 

Leni Dale

Leni Dale

Kommunalsjef, helse og omsorg
E-post: leni.dale@alver.kommune.no
Telefon: 90 85 44 64

 

Lisbeth Toppe

Lisbeth Toppe Alvær

Kommunalsjef, HR og utvikling
E-post: Lisbeth.alvaer@alver.kommune.no
Telefon: 93 03 61 56

 

Tenesteleiarar

Helse og omsorg:

Benthe Fjeldstad Helland

Tenesteleiar, heimeteneste

benthe.fjeldstad.helland@alver.kommune.no

47 46 09 93

56 37 56 03

Bernt Fjordheim

Tenesteleiar, habiliteringstenester

bernt.fjordheim@alver.kommune.no

47 46 22 08

Bodil Rossnes

Tenesteleiar, PPT

bodil.rossnes@alver.kommune.no

95 22 20 63

Christina Løtveit Fosse

Tenesteleiar, sjukeheim

christina.lotveit.fosse@alver.kommune.no

40 91 08 84

56 37 57 04

Tord Asle Lappen Moltumyr

Tenesteleiar, helse

tord.moltumyr@alver.kommune.no

95118589

Vibeke Erstad

Tenesteleiar, psykisk helse og rus

vibeke.angelkar.erstad@alver.kommune.no

92 22 45 99

56 37 56 08

Jane Britt Daae

Tenesteleiar, NAV

jane.britt.daae@alver.kommune.no

41 46 02 37

Oppvekst:

Mona Chatlin Meidell-Hagewick

Tenesteleiar, barnehage

mona.hagewick@alver.kommune.no

95 14 69 23

56 37 54 82

Jan Ove Johansen

Tenesteleiar, skule

jan.ove.johansen@alver.kommune.no

92 68 53 63

Sissel Mary Frotjold

Tenesteleiar, barnevern

sissel.mary.frotjold@alver.kommune.no

40 80 77 24

56 37 54 33

Teknisk forvaltning og drift:

Line Merete Valle

Tenesteleiar, eigedomsforvaltning

line.valle@alver.kommune.no

90 29  44 74

56 37 51 13

Siril Therese Sylta

Tenesteleiar, arealforvaltning

siril.therese.sylta@alver.kommune.no

40 91 08 80

Kjetil Spurkeland

Tenesteleiar, drift og vedlikehald

kjetil.spurkeland@alver.kommune.no

93 40 60 68

Samfunnsutvikling:

Karl Johannes Romarheim

Tenesteleiar, brann og redning

karl.johannes.romarheim@alver.kommune.no

40 84 12 70

 


Sist oppdatert: 07.01.2022
Publisert: 23.10.2018