Radøy-budsjett for 2016 lagt ut på høyring

Formannskapet har handsama budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019. Budsjett og økonomiplan er no lagt ut på høyring. Du kan lesa budsjettdokumenta på ved å gå inn på lenkene nedanfor. Dokumenta ligg også til gjennomsyn på kultur- og sørvistorget på rådhuset. Bdusjettdokumenta ligg ute til høyring i 14 dagar. Kommunestyret skal vedta budsjett og økonomiplan på sitt møte 10. desember.

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 - formannskapet si innstilling
Formannskapet si handsaming av budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Fellesframlegg Ap,Sp, KrF
Budsjettframlegg Høgre

Les meir 26. november 2015

Bassenga i Radøyhallen held stengt frå 14. desember

I samband med utskifting av elektrisk tavle for driftstekniske anlegg i Radøyhallen, vert symjehallen stengd frå veke 51...
Les meir 26. november 2015

Ekstramøte i kommunestyret

Det vert ekstramøte i Radøy kommunestyre onsdag 2. desember kl, 9.00. Det står ei sak på saklista; "Byggesak gbnr 24/86 ...
Les meir 25. november 2015

No er det endå lettare å leggja inn arrangement i kulturkalenderen

Radøy kommune håpar at lag og organisasjonar vil bruka kalenderen her på heimesida endå meir aktivt framover. No har me ...
Les meir 24. november 2015

Utsett avgjerd om mottakssenter på Hordabøheimen

UDI stadfestar overfor Radøy kommune at tildeling av oppdrag i anbodsprosessen vedkomande mottak av einslege mindrerårig...
Les meir 20. november 2015
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

søndag29. nov.
søndag29. nov.
Kulturkalender Radøy
søndag29. nov.
Kulturkalender Radøy
søndag29. nov.
Kulturkalender Radøy
søndag29. nov.
Kulturkalender Radøy
torsdag03. des.
Kulturkalender Radøy
søndag06. des.
torsdag10. des.
Kulturkalender Radøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish