Revidering av retningsliner for kulturmidlar - høyring

Rådmannen legg ut utkast til reviderte retningsliner for kulturmidlar på høyring. Frist for å koma med innspel er 5. november. 

Les meir 09. oktober 2018

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Frist for å søkja spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er sett til 1. november i Radøy kommune. Dette g...
Les meir 17. september 2018

Parkering og trafikksituasjon ved Solhall og Helsehuset

I samband med byggjearbeida ved Solhall har me nokre utfordringar knytt til trafikksituasjonen i området.
Les meir 09. oktober 2018

Søk tilskot til verna kulturminne!

Eigarar av verneverdige kulturminne i Hordaland fylke kan no søkja tilskot frå fylkeskommunen til vernetiltak på bygg og...
Les meir 04. oktober 2018

Vasstenging i Sæbø-området i dag

Ein del abonnentar i Sæbø-området vert utan vassforsyning i dag. Vasstenginga skuldast reperasjonar på leidningsnettet. ...
Les meir 11. oktober 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

tirsdag23. okt.
Kulturkalender Radøy
onsdag24. okt.
Kulturkalender Radøy
onsdag24. okt.
Kulturkalender Radøy
torsdag25. okt.
Kulturkalender Radøy
torsdag25. okt.
Kulturkalender Radøy
søndag28. okt.
Kulturkalender Radøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish