Kurs for pårørande til demente

Demens rammar stadig fleire - noko som kan snu opp-ned på kvardagen også for dei pårørande. I haust blir det gjennomført pårørandekurs på Manger for å gje meir kunnskap og forståing.

Les meir 18. august 2017
STADIG FLEIRE FÅR DEMENS: - Pårørande opplever det som veldig godt å få treffa andre i same situasjon, seier Anette Floen, Rebekka Vågenes, Laila Seilfaldet Pletten, og Monica Marøy i prosjektgruppa som håpar på stor oppslutning på pårørandeku

Haustmøte om vilt og forvaltning

Det er igjen klart for det årlege haustmøte om vilt og forvaltning – eit høgdepunkt for jaktfolk og andre interesserte. ...
Les meir 15. august 2017

Kurs i endring av livsstil for å meistra eiga helse

Dette er eit godt tilbod til deg som har eller står i fare for å utvikla livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2,...
Les meir 17. august 2017

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan e...
Les meir 10. august 2017

Kulturprisen 2017

Radøy kommune deler kvar ut kulturpris til einskildpersonar, grupper, organisasjonar og lokale institusjonar for aktivt,...
Les meir 09. august 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

søndag20. aug.
Kulturkalender Radøy
torsdag24. aug.
Kulturkalender Radøy
lørdag26. aug.
Kulturkalender Radøy
søndag27. aug.
Kulturkalender Radøy
søndag27. aug.
Kulturkalender Radøy
mandag28. aug.
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Web levert av CustomPublish