Skuleklasse på Bogatunet, steinalderhelg og fiskekonkurranse

Høgdepunkta i Kystsogevekene står i kø! Denne veka kan du delta på musikkafe i Not(e)huset på Kviste, vitja ein skuleklasse frå Sæbø på Bogatunet, delta på steinalderhelg i Fosenstraumen og på fiskeko...
Les meir 24. august 2014
Nothuset på Kviste

Kven bør få kulturprisen for Radøy kommune i 2014?

Radøy kommune skal også i 2014 dela ut kulturpris for Radøy kommune. Kom gjerne med innspel om kven du meiner bør få pri...
Les meir 22. juli 2014

Kulturmidlar til lag og organisasjonar

Radøy kommune deler kvart år ut driftsmidlar til lag og organisasjonar. Søknadsfrist for 2014 er 1. september.
Les meir 14. august 2014

Planprogram for kommuneplan på høyring

Radøy kommune varslar oppstart av planarbeid for delrevisjon av kommuneplanen. Framlegg til planprogram vert samstundes ...
Les meir 21. august 2014

Radøy kommune sitt kulturminnefond har søknadsfrist 1. september

Radøy kommune sitt kulturminnefond skal nyttast til å ta vare på verdifulle og verneverdige bygningar, kulturmiljø og an...
Les meir 17. juli 2014
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag29. aug.
Kulturkalender Radøy
lørdag30. aug.
Kulturkalender Radøy
søndag31. aug.
Kulturkalender Radøy
søndag31. aug.
søndag31. aug.
Kulturkalender Radøy
søndag31. aug.
Kulturkalender Radøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish