Spørjetimen utsett til desembermøtet

Det vert ikkje spørjetime i kommunestyret torsdag 27. oktober. Spørjetimen er utsett til desembermøtet i kommunestyret. Kommunestyremøtet førstkomande torsdag er sett til kl.14.00 fordi det også skal vera fellesmøte for kommunestyra i Radøy, Lindås og Meland kl. 18.00 same dag. Det strame tidsskjemaet gjer at spørjetimen difor må utsetjast til desember.
Sakspapir kommunestyret 27. oktober

Les meir 25. oktober 2016

Leidningsbrot på Sæbø

Vatnet blir stengt for ein del abonnentar på Sæbø onsdag kl. 9.00. Leidningsbrotet i området er utbetra og abonnentane h...
Les meir 25. oktober 2016

Kven bør få Radøy kommune sin frivilligpris 2016?

Frivilligsentralen i  Radøy skal dela ut Frivilligprisen på frivilligsentralen sin julefest tysdag 13. desember 2016. Fr...
Les meir 24. oktober 2016

Går som bøsseberarar i morgon

Eit titals bebuarar på asylmottaket på Radøytunet stiller opp som bøsseberarar under TV-aksjonen på søndag. Dei har flyk...
Les meir 22. oktober 2016

Kommunale bygg får eit ansiktsløft

Fleire kommunale bygg har fått eit ansiktsløft i løpet av denne hausten. Statlege ekstramidlar på i overkant 700 000 kr ...
Les meir 20. oktober 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

torsdag27. okt.
Kulturkalender Radøy
fredag28. okt.
Kulturkalender Radøy
fredag28. okt.
Kulturkalender Radøy
søndag30. okt.
Kulturkalender Radøy
tirsdag01. nov.
Kulturkalender Radøy
tirsdag01. nov.
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Web levert av CustomPublish