Kontaktinformasjon folkevalde

Jon Askeland er ordførar i Radøy kommune. Han representerer Senterpartiet i kommunestyret.

Besøksadresse: Radøyvegen 1690 (rådhuset på Manger)
Telefon: 56 34 90 10
E-post: jon.askeland@radoy.kommune.no

Me gjer merksame på at e-post til ordføraren vert handsama i samsvar med offentleglova og forvaltningslova.

Jostein Borlaug er varaordførar i Radøy kommune. Han representerer Arbeidarpartiet.

Telefon 48 18 39 82

E-post: jostein.borlaug@bkkfiber.no

Kontaktinformasjon til kommunestyremedlemane

Alle tenesteområde og avdelingar

Kontaktinformasjon til alle tenesteområde og avdelingar