HeimInnsyn

Innsyn

Nokre dokument er lagt ut, men ein del er unnateke offentlegheit eller ikkje publisert. Dokument i byggje-, dele, oppmåling- og plansaker som innheld kombinasjonen gnr/bnr, personnamn og adresse skal etter matrikkellova ikkje publiserast på nett.

Ynskjer du innsyn i desse eller i dokument som er eldre enn dei du finn her, må du ta kontakt med kultur- og sørvistorget på tlf. 56 34 90 00 eller e-post: postmottak@radoy.kommune.no

Sjå katalog over arkiva (fram til 1964) for Hordabø, Manger  og Sæbø kommunar. Desse arkiva er på Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH)


Sist oppdatert: 12.12.2018
Publisert: 20.11.2018