Kulturminneplan for Radøy kommune 2017-2027

Kulturminneplan

Kulturminneplanen seier kva for kulturminne som er viktigast for kommunen og korleis desse skal takast vare på. 

Radøy kommune vedtok kulturminneplan for Radøy kommune 7. desember 2017.

Kulturminneplan for Radøy kommune 2017-2027
Vedlegg og handlingsplan

Web levert av CustomPublish