HeimSkule og utdanningVaksenopplæring

Vaksenopplæring

Lindås vaksenopplæring har tilbod til deg som er vaksen og ønsker å fullføra skulen.

Tilbod

Her kan du få hjelp til:

  • Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar
  • 50 timar samfunnskunnskap
  • Grunnskule for vaksne
  • Kurs i grunnleggande ferdigheiter
  • Realkompetansevurdering
  • Norskprøvar
  • Samfunnskunnskapsprøvar
  • Påmelding til kurs
  • Søkja fritak

Les meir om tilboda på Lindås kommune sine nettsider. 

Kontaktinformasjon

Du kan også ta kontakt med vaksenopplæringa på e-post eller telefon.

Sender du ein e-post, skriv kort om kven du er og kva tilbod du ønsker.

Her finn du oss

Lindås vaksenopplæring held til i det store blå huset i Kvassnesvegen 27 i Knarvik.


Sist oppdatert: 06.12.2018
Publisert: 02.08.2018