HeimPolitikk, planar og organiseringSaksdokument og møtebøker frå politiske organ

Saksdokument og møtebøker frå politiske organ

2019


Møteprotokoll Alver kommune 17.10.2019 - konstituerande møte

Møtebok for hovudutval plan, landbruk og teknisk 30.10.2019 

Sakspapir til hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 30.10.2019

Møtebok kommunestyret 03.10.2019 

 

Møte i Alver kommunestyre 17.10.2019 - sakspapir/innkalling

Spørjetimen i kommunestyret 03.10.2019

Møtebok formannskapet 19.09.2019


Møtebok hovudutvalet 18.09.2019


Fellesnemnda Alver 30.09.2019 - budsjett/økonomiplan - innkalling

Tilleggsinnkalling til kommunestyret 03.10.2019

Sakspapir til kommunestyret 03.10.2019

Sakspapir til formannskapet 19.09.2019

Sakspapir til hovudutval for plan, landbruk og teknisk 18.09.2019

Innkalling til Kontrollutvalet i Radøy 18.09.2019

Sakspapir til Kontrollutvalet i Radøy 18.09.2019

Sakspapir til fellesnemnda for Alver 02.09.2019

Partssamansett utval Alver kommune 29.08.2019


Møtebok for kommunestyret 20.06.2019

Møtebok fellesnemnd for Alver kommune 03.06.2019

Kontrollutvalet 12.06.2019 - møteutskrift

Møtebok for hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 05.06.2019

Møtebok for formannskapet 06.06.2019

Sakspapir til kommunestyret 20.06.2019

Kontrollutvalet i Radøy - sakspapir til møte 12.06.2019

Tilleggsinnkalling formannskapet 06.06.2019

Sakspapir til formannskapet 06.06.2019

Sakspapir hovudutval for plan, landbruk og teknisk 05.06.2019

Sakspapir Fellesnemnd Alver 03.06.2019

Sakspapir Partssamansett utval Fellesnemnd Alver 29.05.2019

Møtebok for formannskapet 09.05.2019


Sakspapir til formannskapet 09.05.2019

Fellesnemnda for Alver - sakspapir 05.05.2019

Møtebok for hovudutvalet 10.04.2019

Sakspapir til hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 10.04.2019

Sakspapir fellesnemnd for Alver kommune 01.04.2019
Sakspapir til Partssamansett utval Alver 28.03.2019

Innkalling til kontrollutvalet 03.04.2019

Sakspapir til kontrollutvalet 03.04.2019

Møtebok formannskapet 12.03.2019

Møtebok kommunestyret 12.03.2019

Spørjetimen 12.03.2019 - spørsmål og svar

Sakspapir til formannskapet 12.03.2019

Tilleggssak til kommunestyret 12.03.2019

Sakspapir til kommunestyret 12.03.2019

Sakspapir til fellesnemnd for Alver 04.03.2019

Sakspapir til PSU i Alver kommune 04.03.2019

Møtebok for hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 13.02.2019

Møteutskrift kontrollutvalet i Radøy 13.02.2019

Sakspapir kontrollutvalet i Radøy 13. februar 2019

Innkalling kontrollutvalet i Radøy 13. februar 2019

Møtebok Fellesnemnd for Alver 28.01.2019

Møtebok PSU - partssamansett utval for Alver kommune 24.01.2019

Sakspapir til hovudutvalet for plan, landbruk og teknisk 13.02.2019

Møtebok for formannskapet 24.01.2019

Sakspapir til fellenemnda for Alver 28.01.2019

Sakspapir til partssamansett utval (PSU) i fellesnemnda

Sakspapir til formannskapet 24.01.2019

2018

Møtebok for Hovudutvalet 05.12.2018 

Møtebok for kommunestyret 13.12.2018

Saksdokument til kommunestyret 13.12.2018

Tilleggssaker til kommunestyret 13.12.2018

Tilleggssak til kommunestyret 13.12.2018

 

 

Sjå møtekalender og saksframlegg.


Sist oppdatert: 11.11.2019
Publisert: 12.12.2018