HeimPolitikk, planar og organiseringPolitisk styringRåd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Jannicke Helland (leiar)
Telefon: 917 82 046
E-post: jannicke.helland@radoy.kommune.no

Johannes Kolås
Anna Hella Kartveit
Berly Hella
Mai-Liss Sylta Møn (valgt av kommunestyret)
May Britt V. Gjerde (valgt av kommunestyret)

Vara
Gro Borgund
Eli-Helen Gjellestad
Signe Bergvoll
Wenche Frantsen
Ståle Villanger (frå kommunestyret)
Morgan Taule (frå kommunestyret)


Sist oppdatert: 11.12.2018
Publisert: 27.07.2018