Eldrerådet

Representantar

Norvald Elvik (leiar)
Telefon: 993 67 071
E-post: norelv@online.no

Oddbjørg Dragøy
Magnar Klausen
Berit Grundheim 
Toril Helland (frå kommunestyret)
Laila Pletten (frå kommunestyret)

Vara
Norvald Askeland
Karin Halland
Berit Kvalvik
Else Marie Skartveit Dale (frå kommunestyret)
Wenche Kalnes Tveranger (frå kommunestyret)

Reglementet for Radøy eldreråd 

Anne Dahle Austrheim (tlf. 56 34 90 11 e-post anne.dahle.austrheim@radoy.kommune.no) er sekretær for eldrerådet. 


Sist oppdatert: 11.12.2018
Publisert: 27.07.2018