No kan du kome med innspel til kommunen sin anleggsstrategi for idrettsanlegg

Anleggsstrategi for Alver 2020-2024 er ei samordninga av idretts- og friluftslivsplanane frå dei tre tidlegare kommunane, og skal fungere fram til ny idrettsplan er klar.

Rulleringa er ei oppdatering etter faktiske tilhøve gjeldande anleggsutviklinga og forventa spelemiddelsøknader fram til 2024.

Send inn dine innspel gjeldande handlingsdelen til post@alver.kommune.no, og merk med «Rullering Anleggsstrategi for Alver».

Trykk her for lista slik den ligg føre no før rulleringa.

Ta kontakt med idrettsrådgjevar i Alver kommune, Anders Olav Dale på e-post: anders.olav.dale@alver.kommune.no, om du har spørsmål.

Alver idrettsråd, ved leiar Olav Steinar Namtvedt, representerer idrettens felles interesser - ta gjerne kontakt med dei også på e-post: olav-na@online.no.

 


Sist oppdatert: 21.04.2022
Publisert: 21.04.2022