Einingar og avdelingar

Sentraldministrasjon 

Sentralbord og postmottak

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger 
Tlf sentralbord: 56 34 90 00
Faks: 56 34 90 01
E-post: postmottak@radoy.kommune.no
Org.nr.: 954 748 634

Rådmann og stab

Rådmann: Jarle Landås tlf. 56 34 90 20

Kommunalsjef drift og forvaltning: Lisbeth Toppe Alvær tlf. 56 34 90 19

Kommunalsjef helse og omsorg: Grete A. Herøy tlf. 56 34 90 15

Kommunalsjef oppvekst: Olaf M. Hella tlf. 56 34 90 18

Økonomisjef: Sveinung Kvamme tlf. 56 34 90 40 

Personalsjef: Kjetil Morken tlf. 56 34 90 07

Kommuneoverlege: Tord Moltumyr tlf. 56 34 90 90

Lønn og rekneskap

Besøksadresse:
Promenaden 3.etg, Knarvik senter.

Postadresse:
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø.

E-post løn: lonn@lindas.kommune.no

E-post rekneskap: regnskap@lindas.kommune.no

 

Drift og forvaltning

Kultur- og sørvistorget

Leiar: Anne Dahle Austrheim tlf. 56 34 90 11

Rådgjevar kultur: Bente K. Hervik tlf. 56 34 90 12 

Politisk sekretær: Arthur Kleiveland tlf. 56 34 90 08

Teknisk forvaltning

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger
Tlf. 56 34 90 00
E-post: postmottak@radoy.kommune.no

Einingsleiar teknisk forvaltning:
Tonje Nepstad Epland

Avdelinga er tilgjengeleg:

Alle kvardagar 09.00-15.00

Teknisk drift

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger
Tlf. 56 34 90 00
E-post: postmottak@radoy.kommune.no
 

Einingsleiar teknisk drift: Einar Færø tlf. 56 34 90 57

Feiar: Terje Håland tlf. 416 38 821

Frivilligsentralen

Radøy frivilligsentral
Radøyvegen 1690
5936 Manger
E-post: rune.rydland@radoy.kommune.no 
Tlf. 56 34 90 30

Besøksadresse: 
Mangersnesvegen 2 (gamle prestegarden)

Dagleg leiar: 
Rune Rydland

 Radøyhallen

Radøyhallen
Idrettsvegen 13
5936 Manger
Tlf. 56 34 
91 40

Informasjon om opningstider og booking.

Radøy bibliotek

Radøy bibliotek
Idrettsvegen 15
5936 Manger
E-post: biblioteksjef@radoy.kommune.no
Tlf: 56349113 / 47026335

Oppvekst

Austebygd barnehage

Austebygd barnehage
Radøyvegen 1690 
5936 Manger 
Tlf: 56 34 91 42 / 40 80 76 20 
E-post: austebygd.skule@radoy.kommune.no

Besøksadresse: Slettevegen 872  

Styrar: Vigdis Villanger tlf. 56 34 91 46

Bø barnehage

Bø barnehage
Radøyvegen 1690 
5936 Manger 
Tlf. 56349202 / 95229013
E-post: gro.haland@radoy.kommune.no

Besøksadresse: Nordbøvegen 67

Einingsleiar: Gro Håland

Avdelingar
Sørigarden : 4080 7627
Nordigarden: 4080 7626
Bjørnehiet : 4080 7623
Revehiet : 4080 7624

Prestmarka barnehage

Prestmarka barnehage
Radøyvegen 1690 
5936 Manger 
Tlf. 56349066 
E-post: Rita.V.Amundsen@radoy.kommune.no

Besøksadresse: Radøyvegen 1676

Einingsleiar: Rita Valdersnes Amundsen

Avdelingar
Solhall A tlf. 408 076 31
Solhall B tlf. 408 076 39
Dale tlf. 408 076 32
Raud tlf. 408 076 33
Blå tlf. 408 076 34
Sør tlf. 408 076 35
Kjellar tlf. 408 076 36
Nord tlf. 408 076 37
Solstrålen tlf.  408 076 38

Sæbø barnehage

Postadresse:
Radøyvegen 1690 
5936 Manger 
Tlf. 56349820 
E-post: tony.vetas@radoy.kommune.no

Besøksadresse:
 Søre Austmarka 2

Einingsleiar: Tony Vetås

Austebygd skule

Austebygd skule
Radøyvegen 1690
5936 Manger
E-post: austebygd.skule@radoy.kommune.no 
Tlf. 56 34 91 45

Besøksadresse:
Slettevegen 870

Hordabø skule

Hordabø skule
Radøyvegen 1690
5936 Manger
E-post: hordabo.skule@radoy.kommune.no 
Tlf. 56 34 62 70

Besøksadresse:

Nordbøvegen 1

SFO: 
Tlf. 56 34 62 79

Manger skule

Manger skule
Radøyvegen 1690
5936 Manger
E-post:post.manger@radoy.kommune.no
Tlf. 56 34 90 60

Besøksadresse:
Mangersnesvegen 21

SFO
Tlf. 56 34 90 63  

Sæbø skule

Sæbø skule
Radøyvegen 1690
5936 Manger
E-post: post.sabo.skule@radoy.kommune.no
Tlf. 56 34 98 00

Besøksadresse:
Søre Austmarka 4

Varelevering:
Nordre Austmarka 11

SFO: 
Tlf. 90991933

Radøy ungdomsskule

Radøy ungdomsskule
Radøyvegen 1690
5936 Manger
E-post: radoy.ungdomsskule@radoy.kommune.no
Tlf. 56349100

Besøksadresse:
Idrettsvegen 15

Barnevern

Barnevernstenesta Lindås, Meland og Radøy
Kvassnesvegen 27
5914 Isdalstø
Tlf. 56 37 50 82 

 Pedagogisk, psykologisk teneste

Radøy PPT 
Radøyvegen 1690
5936 Manger
Tlf. 56 34 92 80

Vaksenopplæring

Lindås vaksenopplæring
Besøksadresse: Kvassnesvegen 27, Knarvik 
E-post: lindas.vaksenopplaring@lindas.kommune.no
Telefon: 56 37 54 13 eller 474 61 141

Radøy kommune kjøper vaksenopplæringstenester hjå vaksenopplæringa i Lindås kommune

Musikk og kulturskulen

Radøy musikk- og kulturskule
Mangersnesvegen 2
5936 Manger
E-post:kulturskulen@radoy.kommune.no
Tlf. 56349035

Rektor: Ann Christin Hoen

 

Ungdomskoordinatoren

Ungdomskoordinator Katarina Birkeland

Postadresse: 
Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger

E-post: katarina.birkeland@radoy.kommune.no
Tlf. 56 34 90 43 / 90 69 69 31

 

Helse, omsorg og sosial

Heimetenesta

Heimetenesta
Idrettsvegen 2
5936 MANGER
Tlf: 56 34 91 91
E-post: johnny.brattetaule@radoy.kommune.no

Einingsleiar: Johnny Brattetaule

Manger helsestasjon

Manger helsestasjon
Radøyvegen 1621B (Helsehuset )
5936 Manger
Tlf. 56 34 90 91

Leiande Helsesøster: Kjersti Risa Marøy tlf. 40 90 76 42

Helsesøster

  • Kjersti Risa Marøy  Mobil: 40 90 76 42
  • Henriette Sundfjord  Mobil: 40 90 76 45
  • Jannicke Helland Mobil: 40 90 76 41

 

NAV Radøy

NAV Radøy
Postboks 43
5936 MANGER
E-post: nav.radoy@.nav.no
Tlf: 55 55 33 33

Besøksadresse: 2.høgda Coop-bygget på Manger

Einingsleiar: Svein Ove Skjoldal

Radøy legesenter

Radøy legesenter
Radøyvegen 1621B
5936 Manger
Tlf. 56 34 90 90

​E-post: postmottak@radoy.kommune.no
Fax: 56349089

Omsut

Eining for omsorg og utvikling (Omsut)
Prestmarkvegen 1c (lokala til Radøy arbeidsssenter)
5936 Manger

E-post: jorgen.bleikli@radoy.kommune.no
Tlf: 56 34 90 71

Einingsleiar: Jørgen Bleikli

Psykisk helse

Psykisk helse
Radøyvegen 1625B
5936 MANGER
E-post: marita.aarseth@radoy.kommune.no
Tlf: 56 34 92 80
Fax: 56 37 34 05

Leiar: Marita Årseth

Radøy matsørvis

Radøy MatSørvis
Idrettsvegen 2
5936 MANGER
Tlf: 56 34 91 94

Einingsleiar: Solfrid M. Helland

Radøy interkommunale busenter

Radøy interkommunale busenter
Radøyvegen 1625a
5936 Manger
Tlf 56 34 92 20

Einingsleiar: Vibeke Angelskår Erstad

Velferdssenteret

Radøy Velferdssenter
Idrettsvegen 2
5936 MANGER
Tlf: 56 34 91 90
Fax 56 34 91 92
E-post: anne.berge.brattetaule@radoy.kommune.no

Einingsleiar: Anne Berge Brattetaule

Interkommunalt samarbeid

Landbrukskontoret for Austrheim, Fedje og Radøy

Sist oppdatert: 16.07.2019
Publisert: 21.11.2018