HjemPlan, bygg og eigedomEigedomsforvaltning for bygg, areal og grønt

Eigedomsforvaltning for bygg, areal og grønt

 Kontakt eigedomsforvaltning

Oversikt over kommunale bygg, idrettsanlegg, uteareal, leikeplasser, og grøntareal.

Trykk her for grøntareal

Trykk her for offenlege areal

Har du spørsmål om utbygging og avtaler?

Sist oppdatert: 25.04.2023
Publisert: 10.06.2022