Kontakt: leiar Bjørn Ove Myking tlf. 901 43 964, e-post: idrettsradet@radoy.kommune.no.  

Radøy kommune og Radøy idrettsråd har underteikna samarbeidsavtale. 

Radøy musikkråd
Radøy musikkråd er fellesorgang for kor og musikkorps i kommunen. Leiar er Rut Alise Kongevold, e-post: radoymusikkrad@gmail.com 

Radøy kommune og Radøy musikkråd har underteikna samarbeidsavtale.