HeimKultur og fritidIdrettSøkja spelemidlar

Søkja spelemidlar

Spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal medverka til ein infrastruktur som gjev folk høve til å drive både eigenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten..

Ein kan søkja om tilskot til følgjande:

  1. Ordinære anlegg

  2. Nærmiljøanlegg

 

Slik søkjer du

Neste søknadsrunde vert til Alver kommune. Meir informasjon om korleis og når ein kan søkja, kjem seinare. 

Kontakt


Sist oppdatert: 12.12.2018
Publisert: 12.12.2018