Turstiar

Det er ei rekkje turstiar og turområde i Radøy kommune. Stiane som er nemnde nedanfor er blant dei mest nytta. 

Steinalderstiane

Straume kai er utgangspunktet for steinalderstiane på Radøy. Her kan du velja mellom den korte turen til Ramsvikneset og Kotedalen (ca 1,5 km tur/retur) eller den nokre lengre turen på Rapeneset (ca. 2,4 km). Undervegs på begge turane passerer du fleire buplassar frå steinalderen. Ved kvar av buplassane er det sett opp informasjonsskilt. 

Les meir om steinalderen ved Fosnstraumen. 

Turskildring på ut.no

Syltneset

Turen utover Syltneset går gjennom eit låglendt kystlyngheiområde som framleis vert beita og svidd, slik som folk har gjort i fleire tusen år. Det er flott utsikt langs store delar av løypa, og frå det høgaste punktet skal du kunna sjå til tolv kommunar. Turen er kring seks kilometer og tar 2-3 timar å gå. 

Turskildring på ut.no.

Storufsen-Lometjørna

Turen går frå Sætre grendahus på merka sti til Storufsen og Lometjørna, og over Hjartåsen attende. Det er også mogleg å gå frå Samfunnshuset Skogen Sletta, eller frå skytebana i Haukåsen. Turen er omlag fem kilometer og tar 1,5-2 timar.

Turskildring på ut.no

Skageneset

Skageneset er eit tidlegare småbruk som no er sikra som offentleg friluftsområde. I Skageneset er det badeplass, teltplass, kai og det er også mogleg å leiga det gamle våningshuset til overnatting (for leige, kontakt Bergen og omland friluftsråd på tlf. 55 39 29 50). Rundturen til Skageneset frå Manger er omlag 6 kilometer og tar kring 2 timar.

Kart og meir informasjon

Nøttveitveten og Morkefjellet

Flott fottur gjennom området som er vald til tusenårsstad i Radøy kommune til Nøttveitveten (205 moh) og Morkefjellet, som er det høgaste fjellet i kommunen, (217 moh).

Turskildring på ut.no

Kvistefjellet

Kvistefjellet er det nest høgaste fjellet på Radøy, 209 moh. Frå toppen har du panoramautsikt i alle retningar. Det går to stiar til toppen. Den lengste går frå Sæbøvågen (ca 7,7 km tur retur), den kortaste frå Kviste (ca. 1,6 km tur/retur). 

Turskildring frå Sæbøvågen.

Turskildring frå Kviste

Staurevarden

Flott tur gjennom vakkert kulturlandskap med frå Austemarka bustadfelt. Turen er ca 4 km tur retur og tar omlag 1,5 time. 

Turskildring på ut.no

Grønfjellet og Peprane

Turen startar ved Storheimstø og følgjer merka sti over Grønfjellet og Peprane, som ligg på grensa til Lindås kommune. Turen er ca. 4 km tur/retur. 

Turskildring på ut.no

For fleire turforslag, sjå www.ut.no


Sist oppdatert: 12.12.2018
Publisert: 12.12.2018