Støtteordningar

Nedanfor er eit utval av støtteordningane som er retta mot deg som ynskjer å etablera eiga verksemd. 

Regionalt næringsfond

Regionalt næringsfond støttar nye, regionale utviklingstiltak. Næringsfondet prioriterer tiltak som gjev nytte for fleire enn ein kommune. Det er mulig å søke om midlar til infrastrukturtiltak, tilrettelegging for næringsutvikling og bedriftsstøtte.

Liv og lyst-programmet
  • LivOGLyst-programmet støttar tiltak for bulyst og entreprenørskap
Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram (RUP) gir medfinansiering til ulike utviklingsprosjekt, men ikkje til drift/etablering.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskot og garantiar til ei lang rekke føremål.

SkatteFunn

SkatteFUNN-ordninga kan gi deg inntil 20 prosent fråtrekk på skatten.


Sist oppdatert: 10.08.2018
Publisert: 30.07.2018