Hvis du går til behandling hos kommunal fysioterapeut eller ein fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betalar du kun eigendel. Born under 16 år har rett på gratis behandling. Det same gjeld personar som har fått godkjent yrkeskade.

Når du har nådd grensa for frikort, får du dette automatisk tilsendt i posten frå Helfo.

Oversikt over eigenbetaling.

Vel du å gå til behandling hjå ein fysioterapeut utan driftsavtale med kommunen, må du betala full pris. 

Kontakt