Sjukeheim

Radøy kommune har éin sjukeheim - Velferdssenteret. Velferdssenteret har fire avdelingar; to av desse er skjerma avdelingar for pasientar med demenssjukdom. 

Søk om opphald

Dersom du ynskjer plass på Velferdssenteret må då senda oss ein søknad. Bruk søknadsskjemaet nedanfor. 

Søknadsskjema

Søknaden skal sendast til: 
Velferdssenteret
Idrettsvegen 2
5936 Manger

Då søknaden inneheld sensitive personopplysningar, skal den ikkje sendast med e-post. 

Kontakt 

Velferdssenteret
Idrettsvegen 2
5936 MANGER
Telefon: 56 34 91 90
Fax: 56 34 91 92

Einingsleiar: Anne Berge Brattetaule
E-post: anne.berge.brattetaule@radoy.kommune.no

Informasjon til pårørande

Velkomen til opphald ved Radøy Velferdssenter

 

Kva kostar opphald på Velferdssenteret?

Eigenbetaling for heimetenester


Sist oppdatert: 09.01.2019
Publisert: 25.05.2018