HeimHelse, sosial og omsorgBarnevern og familierettleiingFor barn og unge: Kvar får du hjelp?

For barn og unge: Kvar får du hjelp?

Har du det vanskeleg heime, eller er du bekymra for korleis andre har det? Meld frå til barneverntenesta.

Alle som jobbar i barnevernet har teieplikt.

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

Kontakt barneverntenesta i kommunen:

Slik melder du frå på kveld, i helger og på heilagdagar

  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon 116 111
  • Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare  bekymringa di  til barneverntenesta i kommunen.


Sist oppdatert: 05.12.2018
Publisert: 27.11.2018