HeimBarnehageSpesialpedagogisk hjelp 0-6 år

Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år

Slik søkjer du

Før du søkjer må PP-tenesta skrive ei sakkunnig vurdering med utgreiing og tilråding. Deretter må du som forelder eller føresett sende ein søknad om spesialpedagogisk hjelp til kommunen. 

Tilmelding om spesialpedagogisk hjelp

Det er kommunen som er ansvarleg for å gje den spesialpedagogiske hjelpa uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Du kan søkje om spesialpedagogisk hjelp heile året.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?

Tidleg hjelp og støtte til utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter.


Me kan gje hjelp enkeltvis eller i gruppe.

Krav til søkjar

Barnet ditt må vere mellom 0-6 år.

Kontakt

Kva seier lova?

Trykk her for å lese meir om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagelova § 19a.

 


Sist oppdatert: 05.12.2018
Publisert: 26.07.2018