HeimBarnehage"Dei utrulege åra"

"Dei utrulege åra"

"Dei utrulege åra" skal gje personalet gode reiskap til å møta borna og hjelpa dei til eit godt samspel med andre. Ei målsetting med programmet er å læra om god gruppeleiing.

Både Sæbø og Prestmarka barnehage sitt personale har vore gjennom programmet. No er det Austebygd og Bø barnehage som står for tur, samt nytilsette ved Sæbø og Prestmarka.

Dei som ønskjer meir informasjon kan gå inn på nettsida til DUÅ:

http://dua.uit.no/1-skole-og-barnehage/

 


Sist oppdatert: 01.10.2018
Publisert: 15.08.2018