HeimBarnehageBetaling for barnehageplass

Betaling for barnehageplass

Prisar på barnehageplass

  • To dagar per veke kr 1216
  • Tre dagar per veke kr 1824
  • Fire dagar per veke kr 2432
  • Fem dagar per veke kr 3040

Matpengar kjem i tillegg.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

  • maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga
  • den samla inntekta til hushaldninga er lågare enn 548.500 kroner

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling


Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betala for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 450.000 per år som har 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkja om gratis kjernetid.

  Søknadsskjema for gratis kjernetid

Har du spørsmål?

Kontakt kommunalsjef for oppvekst Olaf Hella tlf. 56 34 90 18 eller Rita Valdersnes Amundsen tlf. 56 34 90 66 eller den aktuelle barnehagen.


Sist oppdatert: 23.08.2019
Publisert: 31.05.2018