HeimNyhendeVis aktsemd ved bruk av fyrverkeri

Vis aktsemd ved bruk av fyrverkeri

Oppskyting skal berre foregå nyttårsaftan i perioden 18.00-02.00.

Ved vind må ein visa ekstra aktsemd og tenka seg godt om om det i heile tatt er forsvarleg å skyta opp fyrverkeri! All oppskyting er på eige ansvar, og vertilhøve skal vurderast av kvar einskild på den staden oppskytinga skal føregå. 

Hugs også på at mange menneske og dyr er redde for fyrverkeri. Vis omsyn til omgjevnadene!

Fyrverkerireglane og meir informasjon om fyrverkeri.

Med venleg helsing
Stein Ove Valdersnes, 
brannsjef i Radøy kommune


Sist oppdatert: 12.02.2019
Publisert: 28.12.2018