HeimNyhendeVasstenging i søre Austmarka

Vasstenging i søre Austmarka

Vassforsyninga vil vera borte mellom kl. 8.00 og 16.00. Årsaka til stenginga er vedlikehald av leidningsnettet. For å redusera problem med luft og brunt vatn bør innvendig stopppekran vera stengt i denne perioden. Dei som blir ramma av vasstenginga skal ha fått varsel på sms.


Sist oppdatert: 08.10.2019
Publisert: 08.10.2019