HeimNyhendeTilskot frå kulturminnefondet til Radøy kommune

Tilskot frå kulturminnefondet til Radøy kommune

Løe på TveitenRadøy kommune sitt kulturminnefond skal nyttast til å ta vare på verdifulle og verneverdige bygningar, kulturmiljø og andre typar kulturminne i Radøy kommune. I 2019 skal det totalt delast ut kr 25 800 frå avkastninga av fondet.

Tildeling av midlar skjer etter søknad. Søknaden skal innehalda ein tilstandsrapport, planar for utføring av arbeidet, kostnadsoverslag, framdriftsplan og finansieringsplan.

Les meir på www.radoy.kommune.no/kulturminnevern 

Søknadsfrist er 1. september 2019.


Sist oppdatert: 05.08.2019
Publisert: 05.08.2019