HeimNyhendeSkogsdag

Skogsdag

Denne dagen vil det bli halde innlegg om aktuelle tema og utfordringar i skogbruket. Diverse aktivitetar som vedhogst, rebus og lotteri for dei "minste" med premiar. Ulike bedrifter kjem til å stille denne dagen og det vil bli demonstrasjon av mobilt sagbruk, vedmaskin, skogvinsj og fliskuttar på traktor med krane. Det vil også bli orientering og påmelding til kurs i hogstteknikk og stell av motorsag. I tillegg til utstilling av aktuelt utstyr.      

Parkering på parkeringsplassen før vegbommen. Det er ein spasertur på ca. 1 km og det vert ordna med skyss for dei som treng det.
Det vil bli gratis servering av betasuppe – skogskaffi / saft og tebrød.  

Velkomen til ein triveleg dag i skogen som er open for alle


Sist oppdatert: 19.08.2019
Publisert: 19.08.2019