HeimNyhendeUtlegging av liste over eigedomsskatt 2019

Utlegging av liste over eigedomsskatt 2019

Lista syner dei skattepliktige eigedomane med adresse, matrikkelnummer, skattetakst på eigedomen, skattesats og utrekna sum eigedomsskatt. Skattelista er tilgjengeleg på sørvistorget og på nett i fire veker frå publiseringsdato.

Sjå skattelista

 

Klage

Eigar eller rekningsmottakar kan klaga på taksten som er lagt til grunn for eigedomsskatten.
Klage kan setjast fram kvart år i samband med utskriving av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. Klage må sendast skriftleg innan seks veker etter utlegginga.

Klage skal sendast til:
Radøy kommune
Eigedomsskattekontoret
Radøyvegen 1690, 5936 Manger

 


Sist oppdatert: 01.03.2019
Publisert: 01.03.2019