HeimNyhendeSøk midlar til lokale trafikksikringsarrangement

Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement

No kan skular, barnehagar, lag, foreiningar, organisasjonar og kommunar i Hordaland søke midlar til lokale trafikksikringsarrangement. Døme på arrangement som tidlegare har fått støtte er trafikksikringsdagar, sykkelopplæring, refleksaksjonar, teaterframsyning osv.

Dersom du har ein idé til eit arrangement kan du ta kontakt med Hordaland fylkeskommune eller sjå nettsidene for meir informasjon om ordninga.

Les meir her

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland ønskjer med dette å stimulera til trafikksikringsaktivitet i heile fylket.


Sist oppdatert: 08.04.2019
Publisert: 08.04.2019