HeimNyhendeKommunestyre med spørjetime 3. oktober

Kommunestyre med spørjetime 3. oktober

Her kan du lesa sakspapir til kommunestyret

Tilleggsinnkalling til kommunestyret

Dette blir etter alt å dømma den siste samlinga i kommunestyret med vedtakssaker. Møtet er som vanleg lagt til kommunestyresalen på rådhuset.

Denne gongen er det også spørjetime (kl. 18.00), der både innbyggarar og politikarar kan stilla spørsmål. For utfyllande svar må spørsmål vera på rådhuset seinast 48 timar før spørjetimen tar til. Siste frist for å melda inn spørsmål er seks timar før møtestart.


Sist oppdatert: 27.09.2019
Publisert: 27.09.2019