HeimNyhendeInviterer til frukostmøte med næringslivet i Radøy

Inviterer til frukostmøte med næringslivet i Radøy

Lenke til påmeldingsskjema

I møtet får du informasjon om trendar og strukturar i dagens næringsliv i regionen, siste nytt om mulegheiter for rekrutteringsbistand i NAV, samt nyttig informasjon om  fylkeskommunen sitt tilbod om karriererettleiing i Nordhordland. I møtet deltek ordførar, representantar frå Nordhordland Næringshage,  Karriere Hordaland avdeling Knarvik og NAV. 

Det vert servert frukost frå kl. 08.15. Programmet startar kl. 08.30.
Arrangementet er gratis og ope for alle.


Sist oppdatert: 12.02.2019
Publisert: 03.12.2018