HeimNyhendeHugs bålforbodet!

Hugs bålforbodet!

Ver svært varsam med bruk av eingongsgrill. Eingongsgrillar er ofte årsak til gras- og skogbrannar. Sett aldri eingongsgrillar på brennbart underlag. Brukte eingongsgrillar må sløkkjast grundig med vatn og leggast i eigen metallbehaldar etter bruk.


Sist oppdatert: 15.04.2019
Publisert: 15.04.2019