HeimNyheiterHar du spørsmål til politikarane våre?

Har du spørsmål til politikarane våre?

Kva kan eg stille spørsmål om?

  • Spørsmål må gjelde kommunale forhold og vere av allmenn interesse.
  • Spørsmåla må ikkje vere knytt til saker under handsaming same møtedag. 
  • Det kan ikkje takast opp spørsmål som er unnateke offentlegheita eller er under ordinær klagebehandling.

Korleis sender eg inn spørsmål?

  • Spørsmål kan sendast til post@alver.kommune.no. Merk e-posten med «Spørjetime».
  • Frist for innsending er seinast 48 timar før møtet, det vil seie innan 26. oktober klokka 12.

Spørjetimen og kommunestyremøtet er i Helsehuset, møterom Nordhordland kl. 12:00. Vi streamer også møtet. 

Ta kontakt med Tove Mette Fyllingen, 474 64 145 dersom du har spørsmål om gjennomføringa.


Sist oppdatert: 14.10.2021
Publisert: 14.10.2021