HeimNyhendeEkstraordinær tilskotsordning for lag og organisasjonar

Ekstraordinær tilskotsordning for lag og organisasjonar

Det vert sett av 1 500 000 kr til investeringar i bygg og infrastruktur på bygg, anlegg, turstiar m.m. som er allment tilgjengeleg. Av desse vert 1 000 000 kr sett av til større tiltak med 200 000 kr som maksimum løyving pr tiltak, og 500 000 kr til mindre tiltak med 50 000 kr i maksimal løyving pr tiltak. 
Det vert sett av 500 000 kr til song/musikk med øvre løyving på 75 000 kr pr lag. 

Søknaden skal innehalda ein omtale av tiltak og budsjett for tiltaket. Det er ikkje eige skjema for tilskotsordninga. Søknadsfrist er 1. september og
søknad skal sendast til  Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger eller på e-post: postmottak@radoy.kommune.no 


Sist oppdatert: 29.08.2019
Publisert: 29.08.2019