HeimNyhendeDrikkevasstudie

Drikkevasstudie

Drikkevatn

Prosjektet skal gjennomførast i perioden frå 2018 til 2020–til. På vegne av Folkehelseinstituttet vil Norsk Gallup i mars ringe opp enkeltpersonar og spørje om dei vil delta i undersøkinga. Berre personar som får vatn frå eit vassverk som forsyner minst 20 husstandar med vatn, vil bli kontakta. Husstandar som får vatn frå mindre vassverk eller frå eigen brønn, er ikkje med i studien.

 

Les meir om drikkevasstudien her

 

Fakta om drikkevatn i Hordaland


Sist oppdatert: 18.03.2019
Publisert: 18.03.2019