HeimNyhendeBadeplassundersøking

Badeplassundersøking

Følgjande stader i Radøy er testa: 
Byngja, Bøvågen
Bøtjørna, Bøvågen 
Hallandsvatnet 
Kuvågen
Naustvågen, Hella
Nesvatnet, Manger
Skutevika, Mangersnes
Sletta kai
Snekkevika, Sletta
Solheimsvika, Austmarka
Strand v/Toskavegen
Sæbøvågen
Trettholmen v/Toskavegen
Vågenes Camping

Ved Vågenes Camping ligg TKB (termostabile koliforme bakteriar) like over grensa for kategorien god, og får derfor karakteren mindre god. Det vart målt 100 og 190 TKB/100 ml.


Sist oppdatert: 22.07.2019
Publisert: 22.07.2019