Samuel Silva, ein av vinnarane

Vinnarar i På tur i Radøy 2017

Kring 150 personar har levert inn ferdig utfylt turhefte. No er vinnarane trekt ut. 

Born til og med 12 år: 
1. Samuel Silva (4 år) - gåvesjekk frå Sparebanken Vest på kr 1000 og fruktkorg
2. Elle-Linnea Leonhardsen (9 år) - klippekort i bassenget i Radøyhallen og fruktkorg
3. Filip Instebø Torkelson (4 år) - to kinobillettar til bygdekinoen på Manger og fruktkorg

Alle frå og med 13 år: 
1. Renate Thomassen - gåvesjekk frå Sparebanken Vest på kr 1000 og fruktkorg
2. Camilla Sætersdal - klippekort i bassenget i Radøyhallen og fruktkorg
3. Svein Olav Saltnes - to kinobillettar til bygdekinoen på Manger og fruktkorg

Tusen takk til Sparebanken Vest som har støtta prosjektet!

Web levert av CustomPublish