Veterinærvakt

Kommunene har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Kommunane i Nordhordland har inngått avtalar med veterinærar som deler på vakta i dette området. Vaktene går alle dager fra kl.16.00 til påfølgjande dag kl.08.00, i helger og helgedagar.

Du kan ringja eit av følgjande nummer og så opplyst kven som er vakthavande veterinær:

  • Knarvik dyreklinikk, tlf. 56 354575. Veterinærar: Lars-Fredrik Sæthre og Inge Midtveit
  • Seim veterinærkontor, tlf. 56351050. Veterinær: Hallgrim Andersen 
  • Veterinærkontoret på Totland, tlf. 56 35 11 06/ 91767519. Veterinær:  Carl Aage Wangel

Me minner om at all vakttjeneste gjelder AKUTT HJELP og livstrugande skadar.

Web levert av CustomPublish