Veterinærvakt i Nordhordland

Det er inngått avtale med tre veterinærar som deler på vakta i Nordhordland. Vakttenesta gjeld for akutt sjuke dyr alle dagar frå kl.16.00 til kl.08.00 dagen etter, i helgene og bevegelege heilagdagar.

Vakttenesta gjeld akutt hjelp og livstruande skader. Du kan ringa eitt av telefonnumra og få opplyst kven som er vakthavande veterinær.
​Nordhordland vaktdistrikt består av kommunane Radøy, Lindås, Meland, Fedje og Austrheim.

Vakta  er delt  mellom følgjande veterinærar:

Klinikk

Tlf/mob

Veterinær

Knarvik Dyreklinikk

56 35 45 75

Lars-Fredrik Sæthre

Inge Midtveit

Seim Veterinærkontor

56 35 10 50

Hallgrim Andersen

Veterinærkontoret på Totland

56 35 11 06

917 67 519

Carl Aage Wangel

Web levert av CustomPublish