Du er her: Start
Sommarmoro!

Sommarmoro!

Sommaraktivitetar for born og unge

Radøy kommune arrangerer i år sommaraktivitetar for born og ungdomar fødd mellom 1998 og 2008! Det er også nokre aktivitetar for heile familien. 

Sommaraktivitetar for born - Aktiv ferie

Program
Påmelding

Me gjer merksame på at det er avgrensa tal på plassar på dei fleste aktivitetane. Born som er busette i Radøy vil verta prioriterte om det er for mange påmelde. 

Sommarcamp for ungdom
Program 

Både sommaraktivitetane for born og sommarcampen for ungdom er støtta av Bufdir. 

 

Web levert av CustomPublish