Du er her: Start
Mange spennande haustaktivitetar for born og unge i Radøy

Haustferieaktivitetar for born og unge

Radøy kommune arrangerer i haustferieaktivitetar for born og ungdomar fødd mellom 1998 og 2008, og open hall og kino for alle! 

Haustferieaktivitetar for born - Aktiv ferie

Program

Me gjer merksame på at det er avgrensa tal på plassar på dei fleste aktivitetane. Born som er busette i Radøy vil verta prioriterte om det er for mange påmelde. 

Ferieaktivitetane er støtta av Bufdir.

Radøy ungdomsklubb sin aktivitetsplan 
Aktivitetsplan for ungdomsklubben 

Web levert av CustomPublish