Logo for Stortingsvalet 2017

Logo for Stortingsvalet 2017

Røysta på valdagen

Valdagen for Stortingsvalget 2017 er måndag 11. september. 

Alle som fyller 18 år i løpet av 2017 og er norske statsborgarar, kan stemma ved Stortingsvalet. Du må også vera registrert i manntalet for å kunna stemma ved stortingsvalet på valdagen. Dersom du har budd utenlands i meir enn 10 år, og ynskjer å verta innført i manntallet, kan du søkja om å verta innført. På valdagen må du stemma i den kommunen du var registrert som busett i 30. juni.

Radøy har følgjande vallokale og opningstider:

  • I krinsen Sæbø, kan du røysta i gymsalen på Sæbø skule 12.00-20.00
  • I krinsen Manger, kan du røysta i Radøyhallen kl 12.00-20.00
  • I krinsen Hordabø, kan du røysta i gymsalen på Hordabø skule kl 12.00- 20.00
  • I krinsen Austebygd, kan du røysta i gymsalen ved Austebygd skule kl 12.00-20.00

NB: Det er vanleg skuledag i morgon. Ta omsyn til skuleborna! 

Hugs legitimasjon! Det er ikkje naudsynt med valkort, men me oppfordrar alle som skal røysta om å ta det med, då registreringa går raskare.

Godkjende partilister i Hordaland.

Godt val! 

Web levert av CustomPublish