Rekneskap

Årsrekneskapen skal omfatta alle økonomiske midlar som vert disponert for året, og bruken av midlane. Alle kjente utgifter og inntekter skal takast med i årsrekneskapen, anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapen vert avslutta. Kommunestyret skal vedta årsrekneskapen, etter innstilling frå formannskapet.

Rekneskap 2013

Rekneskap 2012

Dersom du ynskjer du å sjå rekneskapen for tidlegare år, ta kontakt med kultur- og sørvistorget.

Web levert av CustomPublish