Radøy motorsamling

Radøy motorsamling

Radøy motorsamling

Radøy motorsamling består av over 200 ulike motorar som har vore brukte i vårt distrikt. Dei aller fleste motorane er sette i stand. Samlinga inneheld også traktorar og jordbruksmaskiner.

For omvising, kontakt Guttorm Storheim på tlf. 56 37 11 87 eller 952 39 005

Web levert av CustomPublish