HeimLedige stillingar

Ledige stillingar

Her kan du sjå kva ledige stillingar me har i Radøy kommune. Me ser fram til å høyre frå deg!

Radøy annonserer stillingane sine i lokalavisa Strilen, på Nav.no sine sider og her på heimesida til kommunen. Oversikt over ledige stillingar finn du ved å gå inn på lenka nedst på denne sida.

Vil du søkje ein av dei ledige stillingane i Radøy kommune?

Merk følgjande

  • Alle søkjarar vert oppmoda om å nytta det elektroniske søknadskjemaet. Har du ikkje nytta det elektroniske søknadsskjemaet før, må du sjølv oppretta brukarnamn og passord for å logga deg inn. Treng du hjelp til registreringa, kan du ta kontakt med kultur- og sørvistorget på telefon 56 34 90 00.
  • Attestar og vitnemål tek du med til eit eventuelt jobbintervju.
  • Me gjer merksam på namn på søkjarar kan bli gjort kjent gjennom offentleg søkjarliste.

Kjem du ikkje inn på oversikta over dei ledige stillingane? 

Ring kultur- og sørvistorget på telefon 56 34 90 00.

Verkar ikkje det elektroniske søknadsskjemaet?

Me føretrekkjer at du sender ein elektronisk søknad! Verkar ikkje systemet slik det skal, ta kontakt med personalkonsulent Synne Campbell på telefon 56 34 91 59 eller personalsjef Kjetil Morken på telefon 56 34 90 07.  

Lukke til!

Gå til ledige stillingar og søknadsskjema


Sist oppdatert: 12.12.2018
Publisert: 20.11.2018