Nyhende

Nyhende frå felles landbrukskontor for Austrheim, Fedje og Radøy.

Samling for nye skogeigarar

Torsdag 15. mars 2018 skal det vere samling for nye skogeigarar i kantina på rådhuset på Frekhaug kl 18.30 - 21.00.

26. februar 2018 Les meir

Haustmøte for jakt-, fiske- og friluftsinteresserte

Det er klart for det årlege haustmøtet for jakt-, fiske- og friluftsinteresserte. Møtet blir halde onsdag 23. august kl. 19.00 i kommunestyresalen på Manger.

14. august 2017 Les meir
Kratt på Radøy

Millionar til utsiktsrydding i Hordaland

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forskrift om tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap. 20 millionar kroner er sett av til utsiktsrydding i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

22. september 2016 Les meir
Grøfting på Soltveit. Foto: Monika Soltveit Gabrielli

Mykje pengar att til drenering av jordbruksjord i 2016

Det har kome inn få søknader om dreneringstilskot så langt i 2016. Meir enn 1,3 millionar kroner er framleis tilgjengeleg for gardbrukarar som ønskjer å drenere.

22. september 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish