Musikk- og kulturskulen

Musikk- og kulturskulen (RMK) er eit tilbod til born og unge ved grunnskule og vidaregåande. Skulen er desentralisert og vi underviser på Sæbø skule, Hordabø og Manger. RMK har 135 elevar.


RMK si hovudoppgåve er å gje alle born og unge som ynskjer det, ei god og tilpassa kunst-og musikkopplæring, og utvikla det musiske mennesket!

Desember i musikk-og kulturskulen

Avslutningar

07. desember 2017 Les meir

Aktivitetsplan haust -17

No finn de musikk- og kulturskulen sin PLAN for haustsemesteret - med konsertdatoar, arrangement og feriedagar ved å trykke deg inn på aktivitetsplan til venstre på sida.

15. september 2017 Les meir

Skuleår 17/18

Timeplan for neste skuleår

Timeplan for neste skuleår vert no sendt ut til elevane/dei føresette av læraren. Spørsmål om timeplan rettast til læraren. Ved å gå inn på speed (med din brukar finn du kontaktinformasjon til læraren og timeplan)

Riktig god sommar til alle!

22. juni 2017 Les meir

Sommarkonserten og utstilling 19.mai kl. 19.00

Det nærmar seg vårt årlege sommararrangement som har tittel: "Nordiske toner"

 

18. april 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish