Middagskøyring til heimebuande

Kvar dag, året rundt, kjører tre frivillige ut varm middag til heimebuande eldre. Dette er ei ordning som har vore sidan 1992. Middagen vert levert frå Radøy matsørvis på Velferdssenteret.

I 2008 vart det kjørt ut 13595 middagar.

Ta kontakt med heimetenesta, Radøy matsørvis eller Frivilligsentralen for meir informasjon.

Web levert av CustomPublish