Logo for minstemme.no

Logo for minstemme.no

Læra meir om val, demokrati og samfunn?

11. september er det stortingsval. Me håpar på stor valdeltaking i Radøy, også blant våre yngste veljarar. 
 

 

 

Valdeltakinga er ofte 20% lågare i gruppa førstegongsveljarar enn i grupper elles. Det kan vera ulike grunnar til dette, men ein har tru på at samfunnsengasjement med fordel kan starta tidleg. 

Difor vil me informera om sida minstemme som kan nyttast i barnehage- og skuleprosjekt, men som også kan vera informasjonskanal for andre som vil læra meir om samfunn og demokrati i Norge. 

I tida fram mot valet vil Radøy kommune nytta heimesida til å informasjon om val og demokrati.

Web levert av CustomPublish