Kultur og trivselstilta på Velferdssenteret

Kvar onsdag inviterer me til hyggjetreff på Velferdsenteret. Me samlast i Storstova på avdeling D mellom kl 10.30 og 11.45. På programmet har me musikk, sitjedans, felles song og hyggjeprat.

Web levert av CustomPublish