Torstein Aagaard-Nilsen fekk Radøy kommune sin kulturpris 2016

Torstein Aagaard-Nilsen fekk Radøy kommune sin kulturpris 2016

Kulturprisen 2017

Radøy kommune deler kvar ut kulturpris til einskildpersonar, grupper, organisasjonar og lokale institusjonar for aktivt, frivillig kulturarbeid over lang tid. Profesjonelle kulturarbeidarar som driv kulturverksemd på nasjonalt nivå, eller som gjennom særs gode einskildprestasjonar har utmerka seg, kan òg få kulturprisen. Frist for å koma med forslag er 25. august. 

Forslag til kulturprismottakarar kan fremjast av innbyggjarar eller lag og organisasjonar heimehøyrande i Radøy kommune.  Forslaga skal vera grunngjevne.

Sjå retningsliner for kulturprisen.

Frist for å koma med framlegg på kandidatar er sett til 25. august. Framlegga skal sendast 
Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger eller på e-post til 
postmottak@radoy.kommune.no

Web levert av CustomPublish