Kommunale gebyr 2017

Radøy kommune har no sendt ut faktura på kommunale gebyr for første termin 2017. 

Det er kommunestyret i Radøy som har vedteke nye gebyrsatsar gjeldande frå 1.1.2017.

Vass- og avløpsgebyr er uendra frå 2016.
Slamgebyret er auka til kr 1.155,- pr år.
Feie/branntilsynsgebyr er auka til kr 530,- pr år.
Eigedomsskatt er uendra for dei aller fleste. Dei som har fått endring, har fått særskilt melding om dette.

Sjå oversyn over satsar. 

Første termin gjeld ein tredel av det vedtekne årsgebyret.

 

Web levert av CustomPublish